TRISTartReklamaPublic RelationsDoradztwo Biznesoweheader  

PR wewnętrzny i zewnętrzny
Media
Szkolenia w zakresie PR

Rewitalizacja: szkolenia i warsztaty

 1. Wprowadzenie do tematyki rewitalizacji przestrzeni (cz. 1) - 2 godz.
  Opis: celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi definicjami i typami rewitalizacji (oraz projektów rewitalizacji), aspektami (wymiarami) rewitalizacji, takimi jak gospodarka, kultura i polityka (w tym samorządność), oraz wzajemnymi powiązaniami pomiędzy nimi. Uwzględniona zostanie idea rozwoju zrównoważonego oraz stosowane do pomiaru rozwoju miasta narzędzia badawcze.
 2. Wprowadzenie do tematyki rewitalizacji przestrzeni (cz. 2) - 2 godz.
  Opis: celem wykładu jest pogłębienie i uszczegłowienie problematyki rewitalizacji, a zwłaszcza kwestii związanych z operacjonalizacją procesu (doborem wskaźników rewitalizacji). Uczestnikom spotkania zostaną przedstawione stosowane w naukach społecznych kategorie umożliwiające przygotowanie projektu rewitalizacji danego obszaru (jak np. obszar naturalny, obszar kulturowy, społeczność lokalna, kapitał społeczny).
 3. Rewitalizacja przestrzeni (warsztaty) - 3 godz.
  Opis: celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności diagnozowania stanu przestrzeni (w jej wymiarze zarówno fizycznym i urbanistycznym, jak i społecznym: demograficznym, socjalnym, ekonomicznym, kulturowym), umiejętności opracowywania analizy SWOT oraz modelu wskaźnikowego rewitalizacji dla danego obszaru. Dyskutowane będą przykłady dobrych praktyk, czyli działań innowacyjnych, które zostały zastosowane w miękkich projektach rewitalizacji w kilku miastach europejskich.
 4. Metodologia budowania projektu - 2 godz.
  Opis: celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami dotyczącymi koncepcyjnego przygotowania projektu społecznego (rewitalizacji, aktywizacji społecznej itp.). Omówione zostaną poszczególne etapy budowania projektu, od określania ogólnych i szczegłowych celów projektów, po monitoring i ewaluację projektu.
 5. Metodologia action research - 2 godz.
  Opis: celem warsztatów jest przedstawienie metodologii action research, charakterystycznej dla większości projektów UE, a polegającej na ścisłej wspópracy praktyków (instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych itd.) oraz badaczy (instytucji badawczych). Zostaną omówione i zobrazowane przykładami takie terminy jak: ewaluacja, działanie innowacyjne, benchmark, dobra praktyka itp.
 Copyright © 2008 TRISTart     43-100 Tychy, ul.Barona 30     tel/fax 32/788-1-788, tel. 32/788-1-789